NENOTIEK JOGA

Informējam, ka treneres prombūtnes dēļ,

20.01., 23.01

27.01., 30.01

NENOTIKS JOGAS TRENIŅI